Kategorija Rondanje

o meni…

Da me nema, tačno bi me valjalo izmisliti. Iz meni znanih razloga, da vam sad ne objašnjavam, ko će to čitati sad…